Werkgever blijft in gebreke?

Als de werkgever jouw salaris niet heeft betaald, weet dan dat je het recht hebt om de arbeidsovereenkomst op te schorten of met gegronde reden te beëindigen. Artikel 323º van het Arbeidswetboek stelt dat “een gebrek aan stipte betaling van het loon de werknemer de mogelijkheid geeft om de overeenkomst op te schort of te beëindigen”. Het artikel 294º van hetzelfde wetboek, dat de feiten vastlegt die bepalend zijn voor de vermindering of schorsing van de arbeidsovereenkomst, bepaalt ook dat “de schorsing van de arbeidsovereenkomst kan plaatsvinden op initiatief van een werknemer, op grond van het niet tijdig betalen van de bezoldiging”.

Bron: Blik op Portugal maart 2022