Slechts één maand voor Kerstmis maakt Portugal de vijfde fase van de Covid-19-pandemie door, met een toename van het aantal infecties, maar de druk op de gezondheidsdiensten is veel lager dan in dezelfde periode van 2020.

Corona 2020 versus 2021

In verschillende parameters – aantal besmettingen, sterfgevallen, ziekenhuisopnames en patiënten op de intensive care – wijzen de gegevens tussen 1 oktober en 22 november van dit jaar, vergeleken met dezelfde periode van het jaar daarvoor, erop dat het land zich momenteel in een gunstiger pandemische situatie bevindt.

Bij vergelijking van deze twee periodes, op basis van gegevens van het directoraat-generaal Gezondheid, is er een rode draad: de indicatoren van de pandemie zijn in de loop van de 53 geanalyseerde dagen geleidelijk verslechterd, zowel in 2020 als in 2021.

Eind 2020 culmineerde deze ontwikkeling in de ergste golf sinds het begin van de pandemie, die zijn hoogtepunt bereikte in januari en februari 2021, met een recordaantal infectiegevallen en een zware druk op de Portugese ziekenhuizen.

In oktober vorig jaar verkeerde het land in een noodtoestand, die later overging in een toestand van calamiteit, maar nu bevindt het land zich in een minder beperkende context, aangezien het vasteland op 1 oktober van dit jaar in een alarmtoestand is overgegaan, het laagste reactieniveau waarin de basiswet inzake civiele bescherming voorziet.

De groep van deskundigen (het OMT van Portugal) die de regering adviseert over het beheer van de pandemie is van mening dat vóór Kerstmis actie moet worden ondernomen. Gezien het risico van een exponentiële toename van het aantal gevallen, dat in slechts enkele weken zou kunnen verdubbelen of verdrievoudigen.

Cumulatieve Covid-19 gevallen en sterfgevallen

Op 22 november 2020 registreerde Portugal in totaal 260.758 gevallen van besmetting met het coronavirus en 3.897 sterfgevallen in verband met Covid-19. Een jaar later bedroeg het aantal besmette personen al 1.123.758 en waren 18.339 mensen overleden.

70% minder corona infecties

Had het land tussen 1 oktober en 22 november van vorig jaar een cumulatief totaal van 180.841 positieve gevallen, in dezelfde periode van 2021 daalde dat aantal tot 54.429, wat neerkomt op ongeveer 70% minder corona besmettingen door het SARS-virus. CoV-2.

In 2020 was de dag met het hoogste aantal besmettingen 19 november, met 6.994 gevallen, en in 2021 was dat vandaag, met 3.773.

81% minder sterfgevallen door corona

Van de verschillende parameters is de meest significante daling die van het aantal sterfgevallen in verband met covid-19, die een daling van 81% laat zien in de vergelijking tussen de twee periodes: in 2020 stierven 1.926 mensen aan covid-19, maar dit aantal is gedaald tot 364 in 2021.

In 2020 was 11 november de dag met de meeste sterfgevallen, 82, terwijl dat in dezelfde periode van 2021 22 november was, met 18 sterfgevallen.

Daling van het aantal ziekenhuisopnames met bijna 80%

Een andere significante daling werd geregistreerd bij de ziekenhuisopnames, die met 79,6% daalden wanneer 1 oktober en 22 november dit jaar worden vergeleken met dezelfde periode in 2020.

In 2020 bedroeg het daggemiddelde over deze 53 dagen 1.795 personen die op de afdelingen werden opgenomen, in 2021 is dit gedaald tot 366 patiënten die dit soort klinische zorg nodig hadden.

Daling van 75% op de intensive care

Wat de patiënten op de intensive care betreft, bedroeg de daling van het daggemiddelde tussen de twee periodes 75%.

Vorig jaar bedroeg dit gemiddelde nog 259 patiënten per dag, maar dit jaar is het gedaald tot 64, wat neerkomt op 25% van de in de pandemische risicoanalyse vastgestelde kritische waarde van 255 bezette bedden. Deze druk is de afgelopen dagen toegenomen en de 93 patiënten die maandag op de intensive care lagen, verhogen deze drempel tot 36%.

Covid-19 vaccinatie boven 86%

Portugal heeft vandaag meer dan 86% van de bevolking volledig gevaccineerd tegen SARS-CoV-2, hetgeen door de meeste specialisten wordt beschouwd als de doorslaggevende factor om de druk op de gezondheidsdiensten te verminderen, wat neerkomt op ongeveer negen miljoen mensen.

Hoogste overdraagbaarheidsindex (Rt)

Op 22 november van dit jaar is de Rt hoger (1,19) dan op dezelfde dag in november 2020 (1,05). Rt geeft een schatting van het aantal secundaire besmettingsgevallen als gevolg van elke persoon die het virus bij zich draagt.

De incidentie van het SARS-CoV-2-virus in het hele land is de laatste weken ook aanzienlijk gestegen en bedraagt nu 251,1 gevallen per 100 000 inwoners, terwijl dat begin oktober nog 101,7 was.

In het laatste verslag over de “rode lijnen” van de pandemie, dat op 19 november is uitgebracht, wordt gewaarschuwd dat uit de analyse van de verschillende indicatoren blijkt dat het om een epidemie van matige intensiteit gaat, met een stijgende tendens op nationaal niveau.

De Covid-19 varianten die in 2021 opduiken

Eind 2020 waren de nationale gezondheidsautoriteiten aan het bepalen of de aan het Verenigd Koninkrijk geassocieerde variant van SARS-Cov-2, later Alpha genoemd, in Portugal circuleerde, waarbij de eerste sequenties al in januari 2021 werden gedetecteerd.

Deze variant won begin 2021 nog wat terrein met bijna 60% van de besmettingen, maar werd al snel voorbijgestreefd door Delta, dat medio februari al verantwoordelijk was voor ongeveer de helft van de gevallen van Covid-19 in Portugal.

Sindsdien is Delta, dat als overdraagbaarder dan het oorspronkelijke virus wordt beschouwd, de dominante variant in het land geworden. Net zoals in Europa is gebeurd, met een prevalentie van 100% in de afgelopen maanden.

Hoe Corona voorkomen?

Ook in Portugal geldt, handen wassen, houdt afstand, ventileer ruimtes,probeer zoveel mogelijk thuis te werken en gebruik een mond masker in openbare ruimtes. Blijf thuis bij klachten en laat je testen.

Data gegevens: uit the Portugal News.