Wat een gekke tijd is het toch! Uiteraard zijn we druk met de voorbereidingen van het komend schooljaar. Vanuit de overheid komt het bericht dat het ‘ano letivo 2020-2021’ op 7 september zal starten. Vooralsnog met de helft van de leerlingen ‘s ochtends en de andere helft ‘s middags. Iedereen vanaf tien jaar moet verplicht een masker op en de eerste vijf maanden gaan we gebruiken om ‘gemiste stof’ in te halen. Dat klinkt allemaal logisch. Maar tegelijk is nog veel onduidelijk. Wij gaan daarom aan de slag met twee manieren van onderwijzen: de onlinethuisschool en ‘live’ met kinderen in de schoolbanken.

Onze onlineschool was gelukkig goed opgezet (dankzij collega Kirsten) en iedereen was heel tevreden over deze manier van werken. De ouders blijken prima meesters en juffen! We zouden dus in principe zo verder kunnen met deze opzet. Wel moeten we dan bij alle leerlingen langs om de nieuwe schoolboeken af te geven. Afgezien van de logische minpunten aan het thuisonderwijs (sociale contacten, werkende ouders en vinger aan de pols voor de leerkrachten) lopen we tegen de nodige uitdagingen aan als we weer vanuit huis moeten werken.

Om verder te kunnen, is het belangrijk te weten wat de leerlingen tot nu toe hebben opgeslagen. Daarvoor gebruiken we in het midden en aan het eind van elk schooljaar de volgtoetsen van CITO.

Deze landelijk genormeerde toetsen geven de leerkracht een indruk van het niveau van hun leerlingen. Wat zit er goed in de koppies en waar moeten we extra aandacht geven? In de thuisschoolsituatie is dat lastig werken en daarom hebben wij ervoor gekozen om ze in september af te nemen in plaats van in juni. Het zou mooi zijn als dit gaat lukken.

Na een stroom van geïnteresseerde ouders in februari, volgde in maart een luide radiostilte. Gezinnen die wilden gaan verhuizen hebben hun plannen, zeer begrijpelijk, even in de wacht gezet. De lijst van elf potentiële nieuwe leerlingen werd gereduceerd tot twee. Dat was behoorlijk schrikken. Als kleine privéschool blijk je toch wel heel erg kwetsbaar. We zijn daarom heel blij dat we in september toch een aantal nieuwe leerlingen mogen verwelkomen. Voor deze kinderen zou het wel jammer zijn, als zij hun nieuwe school en klas vanuit thuis moeten beginnen.

Onze vier eindexamenkandidaten hebben hun examens pas in augustus kunnen afronden. Helaas moesten twee leerlingen voor hun schriftelijke examens nog naar Nederland, maar de mondelinge examens mochten gelukkig allemaal in ons eigen gebouw worden afgenomen. De uitslag moeten we afwachten, maar ik ben nu al ongelooflijk trots op Jasmijn, Lucas, Nick en Timo! Op hun doorzettingsvermogen om bijna de hele vakantie tegen hét moment aan te hikken en het vol te houden om te blijven studeren. En op het enorme geduld dat zij, hun ouders en onze mentoren hebben opgebracht om af te wachten wat DUO en CvTE zou gaan regelen. Groot respect kanjers!

Wij van team NOAP hopen dat wij in september op school kunnen starten. We willen graag onze leerlingen weer samen zien. We willen onze examenkandidaten in het zonnetje kunnen zetten en we willen onze nieuwe leerlingen verwelkomen en de ouders ontlasten. Maar vooral worden wij als juffen en meesters echt blij als wij onze kinders om ons heen hebben!

Blijf gezond en veilig allemaal!