Het ‘Programa Regressar’, programma dat Portugese emigranten aanmoedigt om terug te keren naar hun land, heeft al aan 1.705 personen steun gegeven. Bijna 70% van deze personen waren tussen 2011 en 2015 geëmigreerd, jaren waarin de economische wereldcrisis de grootste weerslag had op de Portugese bevolking.

In een nota van de regering wordt vermeld dat “47% van de kandidaten een hogere opleiding heeft en 80% niet ouder is dan 44 jaar”. Ongeveer 3.500 personen hebben zich aangemeld op het platform van de IEFP met de reden ‘terug naar huis te komen’. Dit voedt de speculatie dat nog veel meer Portugese emigranten de intentie hebben om in de nabije toekomst terug te keren.

Er zijn recent wijzigingen aangebracht in het programma. De regering beklemtoont daarin de uitbreiding van aanvragen voor personen met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een aanvankelijke duur van minimaal 6 maanden en de verhoging van de beschikbare financiële steun. Het maximale steunbedrag wat voorheen was vastgelegd op €6.582 ligt nu op €7.201 en er werd ook een verhoging van 25% toegekend voor kandidaten die zich vestigen in het binnenland. In dit laatste geval ligt de financiële steun op €7.679.

Volgens de regering werden in nauwelijks een week na deze wijzigingen 12 aanvragen van emigranten goedgekeurd die op het platteland van Portugal gaan wonen en genieten van deze verhoging.

Het programma wil de terugkeer van emigranten naar Portugal promoten en steunen, alsook die van hun kinderen en andere familieleden.