Bent u van plan om zich te vestigen in Portugal? Emigreren vanuit België of Nederland? Of misschien woont u (of uw partner) al hier en u vindt het tijd worden om aan het werk te gaan? U weet waarschijnlijk al dat Portugal een prachtig land is, met aardige mensen en een fantastisch klimaat. In Portugal is bovendien nog ruimte te vinden, met een oppervlakte van 92,212 km² en ongeveer 11 miljoen inwoners. In België wonen net zoveel mensen op een derde van de oppervlakte, in Nederland woont men met 17 miljoen mensen op minder dan de helft van de oppervlakte. Portugal is sinds 1986 lid van de Europese Unie en voert de Euro als valuta.

Rechten

Als onderdaan van een EU-land mag u zonder werkvergunning werken – als werknemer of als zelfstandige – in Portugal. En als u er werkt, heeft u ook het recht om in Portugal te wonen.

Gelijke behandeling
Als EU-onderdaan die in Portugal werkt, heeft u, en uw gezin, recht op dezelfde behandeling als onderdanen van Portugal.

Als EU-onderdaan heeft u in Portugal recht op dezelfde arbeidsbemiddeling door een openbare instantie (zoals UWV/het OCMW) als onderdanen van Portugal.

Als EU-onderdaan die in Portugal werkt, moet u op precies dezelfde manier behandeld worden als uw Portugese collega’s.

Dit geldt voor:
• salaris en arbeidsomstandigheden
• gezondheid en veiligheid op het werk
• toegang tot onderwijs, (beroeps)opleidingen, bijscholing e.d. voor u en uw kinderen
• toegang tot huisvesting, waaronder sociale huisvesting en hulp bij het kopen van een woning
• het recht om lid te worden van een vakbond, te stemmen en zich verkiesbaar te stellen voor een bestuursfunctie in de vakbond
• sociale en fiscale voordelen
• ontslag, herplaatsing na ontslag en loopbaanbegeleiding
• Uitkeringen en toelagen

U heeft recht op dezelfde uitkeringen als de Portugezen vanaf de dag dat u er begint te werken (als werknemer of zelfstandige).

Dit geldt meestal ook voor voordelen die niet direct met uw werk te maken hebben, zoals korting op het openbaar vervoer, aanvullend pensioen, schooltoelagen en werkloosheidsuitkeringen voor uw kinderen als zij hun eerste baan zoeken.

U kunt in aanmerking komen voor niet-financiële hulp, zoals een tolk bij juridische procedures.

U heeft in Portugal recht op toelagen voor levensonderhoud voor werknemers en hun gezin.

Uitgebreide informatie m.b.t. uw rechten en plichten op dit gebied zijn te vinden op de website van de Europese Unie:
www.europa.eu.


 

Dit artikel bestaat uit 5 delen:

01 Rechten
02 Werk zoeken
03 Werk zoeken als ‘werkloze’
04 U heeft een baan!
05 Zelfstandige