De nieuwe wet ‘Direito Real de Habitação Durdoura – DHD’ (zakelijk recht op langdurige woonst), die toelaat om overeenkomsten op te stellen voor een ‘levenslang verblijf’ van bewoners in woningen, trad op 10 januari in werking. “Het DHD biedt aan een of meerdere natuurlijke personen het genot van andermans woning als zijn permanente verblijfplaats voor een levenslange periode, middels de betaling aan de betreffende eigenaar van een financiële waarborg en van periodieke tegenprestaties”, vermeldt het wetsbesluit. Het eerste voorstel voor het creëren van het DHD werd goedgekeurd door de regering op 14 februari 2019, terwijl de eindversie van het besluit werd vastgelegd op 5 december 2019, in het kader van de Ministerraad. Op 3 januari keurde de president van de republiek Marcelo Rebelo de Sousa de wet goed, hoewel hij twijfels heeft over het succes van de maatregel.

De minister van milieu en van energietransitie João Matos Fernandes bevestigde dat het DHD geen verhuur betreft, noch gaat het over het in eigendom hebben van de eigen woning, en dat “het levenslange verblijf kan verkregen worden middels de betaling van een aanvankelijke waarborg tussen 10% en 20% van de waarde van het onroerend goed en de betaling van een maandelijks bedrag dat overeengekomen wordt tussen de partijen”. Hij zei ook nog dat alleen de bewoner kan afzien van het contract.

De eigenaar kan het contract niet opzeggen, ook niet als het onroerend goed verkocht wordt, maar hij heeft als belangrijkste voordeel het grote bedrag dat hij kan ontvangen. Als het onroerend goed 200.000 euro waard is, ontvangt hij tussen de 20 en 40.000 euro, wat hem een ‘grote zekerheid’ biedt omdat het ‘veel meer is dan twee of drie nalatige huurbetalingen’. Als de bewoner afziet van het contract in de eerste 10 jaar, moet de eigenaar de aanvankelijke waarborg teruggeven. Na een 10-jarig verblijf in de woning, mag de eigenaar 5% van de waarborg aftrekken voor elk jaar, wat betekent dat als de bewoner 30 jaar in de woning blijft, hij geen recht meer heeft op de waarborg.

Dit nieuwe type wooncontract kan overgedragen en gehypothekeerd worden voor de betaling van de waarborg, maar als de bewoner sterft, vervalt het contract. In het geval van de eigenaar is het contract overdraagbaar door vererving en in geval van overdracht van het onroerend goed.