Tijd: 19-20 uur (Portugese tijd)
Prijs: gratis voor NCA leden, niet-leden betalen €10
Opgeven: https://forms.gle/LL4x6MJviqW4zdBc7

Leendert Verschoor van PricewaterhouseCoopers, zal ons wederom wegwijs maken in het complexe NHR-gebeuren. Het zogenaamde “Non Habitual Tax Resident  (NHR)” regime (NHR 1.0), ingevoerd in 2009, is afgeschaft per 31 december 2023.

  • Hoe luiden de regels van het overgangsregime?
  • Wat zijn de mogelijkheden en belastingaspecten van het op 1 januari 2024 in werking getreden NHR 2.0 regime?
  • Wat zijn de belastingregels voor iemand die inwoner wordt in 2024 en niet onder het overgangsrecht NHR 1.0 of onder NHR 2.0 valt?

Wie is Leendert Verschoor?

Leendert Verschoor

Leendert Verschoor

Na een aantal jaren als belastingadviseur werkzaam te zijn geweest in Nederland, ben ik in 1999 naar Portugal gegaan en sindsdien werkzaam bij PwC in Lissabon als belastingadviseur. Ik adviseer bedrijven en particulieren inzake de Portugese en international belastingheffing. De invoering in 2009 van het “residente nao habitual” belastingregime heeft geleid tot een instroom van meer dan 50.000 Nederlanders en andere nationaliteiten, die zich fiscaal als inwoner hebben ingeschreven in Portugal.

Wat is NHR – status?

Niet-woonverblijfplaats. NHR is een speciaal belastingregime dat beschikbaar is onder bepaalde voorwaarden voor expats die recent naar Portugal zijn verhuisd.

NHR duurt 10 jaar en is beschikbaar voor EU- en niet-EU-burgers die fiscaal ingezetene worden in Portugal, op voorwaarde dat ze de afgelopen 5 jaar niet in Portugal hebben gewoond.

Individuen kunnen genieten van een niet-gewone status, waarbij inkomsten uit arbeid of onafhankelijke individuele diensten, uit binnenlandse (Portugese) bron, worden belast tegen een speciaal vast tarief van 20%, op voorwaarde dat de inkomsten afkomstig zijn uit activiteiten met een hoge toegevoegde waarde of van van wetenschappelijke, artistieke of technische aard.

Voor inkomsten uit een buitenlandse bron kan een belastingvrijstelling gelden.

Waarom NHR?

Portugal’s Non-Habitual Resident Regime (NHR) trekt duizenden nieuwe inwoners naar Portugal, door concurrerende belastingtarieven aan te bieden, en in de juiste omstandigheden, volledige belastingvrijstellingen op bepaalde buitenlandse inkomsten, gedurende tien jaar.

Portugal trekt momenteel de welgestelden, evenals een groot aantal andere individuen, aan via het gunstige belastingstelsel: de NHR, die een belangrijke motivator is voor zowel EU- als niet-EU-burgers.

Waar moet je aan voldoen om een NHR status te verkrijgen?

  • Het recht om in Portugal te verblijven, hetzij door EU/EER/Zwitserse staatsburger te zijn, hetzij via regelingen zoals het Golden Visa-programma.
  • Mag niet in de afgelopen vijf Portugese belastingjaren in Portugal hebben gewoond.
  • Mag geen Portugees fiscaal ingezetene zijn geweest in de vijf jaar voorafgaand aan zijn intrek in Portugal.
  • De persoon moet een woning hebben in Portugal, dit kan de verhuur van een bescheiden appartement zijn.

NCA Portugal, de leukste club van Portugal

Deze webinar wordt door de NCA georganiseerd. Lees hier meer over de afschaffing van de NHR.

De NCA informeert haar leden over wonenwerken en leven in Portugal. Daarnaast brengen wij onze leden met elkaar in contact met een focus op Algarve. Wij doen dit door het organiseren van activiteiten.

Leden van de NCA kunnen gratis deelnemen aan de vele webinars die er gegeven worden door het jaar heen. Niet-leden kunnen meedoen voor €10 per webinar. Wellicht vind je het leuk om lid te worden en te genieten van de vele voordelen van het lidmaatschap van de NCA.

Opgeven voor deze webinar: https://forms.gle/LL4x6MJviqW4zdBc7