De registratie als belastingplichtige is verplicht voor alle Portugezen of buitenlanders, ingezetenen of niet-ingezetenen, die wettelijk onderworpen zijn aan belastingverplichtingen of van plan zijn hun rechten uit te oefenen bij de belastingdienst. Deze registratie impliceert het verkrijgen van een fiscaal identificatienummer (número de identificação fiscal/NIF-nummer) en is een essentiële voorwaarde om voor anderen of als zelfstandige te werken, en je eigen bedrijf op te richten.

Waar kan je het NIF-nummer opvragen?
– Via de website van de belastingdienst portaldasfinancas.gov.pt
Het verzoek kan gedaan worden (na authenticatie) via het e-loket door het registreren van een nieuwe vraag en het selecteren van het formulier ‘Registo Contribuinte – Identific – Atrib/Alter NIF-Singulares’ vergezeld van de volgende gescande documentatie:

1. Kopie van het burgerlijk identificatiedocument en paspoort
2. Document met het adres, eventueel in het buitenland;
3. Eventueel een kopie van het burgerlijk identificatiedocument van de fiscaal vertegenwoordiger en de benodigde volmacht.
– Persoonlijk bij de belastingdienst

Het is noodzakelijk om op voorhand een afspraak te maken, via de website van de belastingdienst, door je te registreren bij ‘Atendimento Presencial por Marcação’ bij ‘Contacte-nos’ of op het nummer 217 206 707, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 19.00 uur.