De lawaaiwet ‘Regulamento Geral do Ruído’ is in het leven geroepen om geluidsoverlast te voorkomen en te beheersen, om zo de gezondheid en het welzijn van de mens te waarborgen.

Deze wet omvat regels voor permanente of tijdelijke lawaaierige activiteiten zoals werken, transportinfrastructuur, voertuigen en industrie, culturele shows, sportevenementen en ook het buurtlawaai. Dit laatste omvat al het geluid dat binnen in huis wordt geproduceerd en dat de buren hindert zoals van apparaten, televisies, privéfeesten of huisdieren.

De wet bevat geen directe aanwijzing voor een tijdstip waarop lawaai verboden is. Wel zegt de wet dat de politie de veroorzaker van buurtlawaai, veroorzaakt tussen 23.00 en 07.00 uur, kan opdragen passende maatregelen te nemen om de overlast onmiddellijk te stoppen.

Constructiewerken mogen op weekdagen tussen 8u en 20u worden doorgevoerd. Voor de toegestane tijden is geen speciale vergunning vereist. Toch moet de verantwoordelijke van de werken op een voor de andere bewoners van het gebouw zichtbare en toegankelijke plaats een aankondiging ophangen met de verwachte duur van de werken.

De particuliere geluidsveroorzaker kan een boete krijgen van 200 tot 2.000 euro. Als overlast wordt veroorzaakt door een bedrijf of organisatie, kan de boete oplopen tot 18.000 euro.