Help, mijn kind is ziek! 

Als je in Portugal gaat wonen en je hebt kinderen in de schoolleeftijd, zul je je zeker afvragen hoe de gezondheidszorg voor kinderen hier is geregeld. Om kort te zijn: eigenlijk niet veel anders dan in Nederland. Hier en daar zijn er wat uitzonderingen, maar de zorg rondom het (zieke) kind is in Portugal goed georganiseerd.

Laten we bij het begin beginnen. De geboorte. Bevallingen vinden in Portugal in principe in het ziekenhuis plaats. Twee dagen na de bevalling gaat men in het algemeen naar huis. Kraamzorg is nog lang niet zo algemeen, maar er zijn wel steeds meer particuliere aanbieders.

Vervolgens zal het kind oproepen gaan krijgen voor het consultatiebureau. In Portugal vinden de controles plaats in het lokale Centro de Saúde. De arts volgt hiervoor de opgestelde protocollen waarbij lengte, gewicht, etc. worden vastgelegd.

Vaccinaties in Portugal

Ook zal er direct gestart worden met de vaccinaties. Enkele hiervan zijn verplicht, zoals tegen difterie en tetanus. Het volledige programma vindt men online. Er is geen groot verschil met Nederland of België. Wel wordt in Portugal standaard tegen TBC gevaccineerd (BCG-vaccinatie), terwijl dat in België en Nederland alleen bij risicogroepen gebeurt. Het consultatie – bureau en de vaccinaties zijn gratis.

Kinderarts in Portugal versus Nederland of België

Zoals voor alle residenten, is er voor kinderen ook de keuze uit de twee gezondheidszorgsystemen: het staatssysteem (via het Centro de Saúde) en het particuliere systeem. Portugese ouders gaan met hun zieke kind graag direct naar een kinderarts. In veel grotere plaatsen zijn er daarom particuliere kinderartspraktijken gevestigd. Dit zijn praktijken waar men zonder een verwijzing van een huisarts zijn kind door een kinderarts kan laten onderzoeken en behandelen.

In Nederland kennen we dit (nog) niet en gaat men in eerste instantie met zijn zieke kind naar de huisarts. Het voordeel hiervan is dat de huisarts vaak ook de ouders kent en het zieke kind kan beoordelen in zijn sociale context; wat betekent het ziek zijn voor het kind en voor de ouders, hoe gaat het gezin met het zieke kind om? Ook in Portugal kan men natuurlijk met het kind bij de (particuliere) huisarts terecht. Deze zal indien nodig verwijzen naar de kinderarts.

Personeelstekort in de zorg in Portugal

Het tekort aan artsen en verpleegkundigen blijft het grote probleem in het Portugese staatszorgsysteem. De Centros de Saúde zijn onderbezet waardoor veel mensen geen Portugese huisarts meer krijgen toegewezen. Ook zijn de wachttijden voor het spreekuur vaak lang. Dit leidt ertoe dat men met het zieke kind vaak naar de Spoedeisende Hulp van het streekziekenhuis gaat. Daar kan men de toestroom vaak ook niet aan en zijn de wachttijden, ook voor spoedgevallen, vaak lang. Het is daarom raadzaam een zorgverzekering af te sluiten.

Particuliere zorg in Portugal

Het is een geruststellend gevoel dat men gebruik kan maken van een toegankelijkere (particuliere) zorgverlener. Er zijn in Portugal veel aanbieders van eerstelijns particuliere zorg. Deze artsen kunnen uw kind onderzoeken, behandelen en zo nodig verwijzen naar een specialist. Dat laatste kan dan naast het staatsziekenhuis, ook naar een particuliere kliniek. Er zijn in enkele particuliere klinieken al speciale Spoedeisende Hulpafdelingen voor kinderen gevestigd.

Bron: Blik op Portugal februari 2023
Auteur: Heino Folmer is in 1991 afgestudeerd in Nijmegen en werkt sinds 2005 als huisarts in Portugal. Tijdelijk werkzaam in de HPA polikliniek in Algarve Shopping, Guia, tot zijn nieuwe praktijk geopend is.