Het nieuw kentekenbewijs (DUA), dat het traditionele drieslagdocument vervangt, werd vorig jaar op 1 augustus ingevoerd. Toch is het pas sinds 1 januari 2020 beschikbaar voor alle eigenaars van motorvoertuigen met een Portugees kenteken.

Het nieuw kentekenbewijs (Documento único automóvel – DUA) is een kaart zoals alle andere (grootte en dikte zoals van een bankkaart) die u in uw portefeuille bewaart.

Als u nu al uw DUA wil aanvragen, weet dan dat dat kan in een burgerwinkel (Loja do Cidadão) bij de balie van het ‘Instituto dos Registos e Notariado’. Als u dat verkiest, kunt u het verzoek ook online indienen via het platform Automóvel online (www.automovelonline.mj.pt) waar u het ‘Requerimento de Registo Automóvel’ zal moeten invullen.

Het DUA/kentekenbewijs wordt automatisch uitgereikt als:
• u een voertuig koopt;
• u de gegevens van de eigenaar verandert (als de eigendom wordt overgebracht naar een ander persoon of bedrijf, als u verandert van adres of zetel);
• u de karakteristieken van het voertuig verandert (kleur, bandenprofiel);
• het oorspronkelijk document verloren, gestolen of onleesbaar wordt.

En hoeveel kost het nieuwe DUA?
Het nieuwe DUA verandert niet van kostprijs. Onderstaand vindt u de verschillende omstandigheden met de betreffende tarieven.

Voor een eerste DUA/kentekenbewijs (tot 60 dagen nadat het kenteken werd toegekend):
Via het internet € 46,80
Ter plaatse € 55,00

Voor een DUA/kentekenbewijs na de 60 dagen die volgen op de toekenning van het kenteken:
Via het internet € 55,30
Ter plaatse € 65,00

Voor de wijziging van de gegevens van het DUA/kentekenbewijs:
Via het internet € 29,80
Ter plaatse € 35,00

Voor het aanvragen van een duplicaat of vervanging van het DUA/kentekenbewijs, van het drieslagdocument of van het eigendomsbewijs:
Via het internet € 30,00
Ter plaatse € 30,00

In ieder geval, zorg ervoor dat u uw burgerkaart, uw paspoort of residentiekaart bij de hand hebt, alsook het fiscaal nummer van de eigenaar van het voertuig, met het bewijs dat alle autobelastingen betaald zijn.

 


Dit artikel verscheen in “Blik op Portugal 174”.