De grond is de basis

De grond is de bovenste laag van de aardkorst, die hoofdzakelijk bestaat uit minerale deeltjes, organische stof, water, lucht en levende wezens; essentiële elementen voor het leven en de vruchtbaarheid van de bodem.

De bodem ondersteunt 99% van de biomassaproductie en helpt bij allerlei biogeochemische processen. Ze fungeert als een belangrijke schakel tussen de atmosfeer, het water en de levende organismen. De grond is een voorraad van biodiversiteit met haar zaadbank en heeft een grote diversiteit van organismen.

Afbrekers

De afbrekers (bacteriën, schimmels, ongewervelde dieren) zijn essentieel voor de ontwikkeling van plantensoorten in de grond. Ze recyclen organisch materiaal en zetten het om in voedingsstoffen die door andere levende wezens kunnen gebruikt worden. Ze spelen zo een fundamentele rol in het evenwicht van de ecosystemen.

De overgrote meerderheid van de planten is bijvoorbeeld zeer afhankelijk van dit proces. De verscheidenheid aan micro-organismen in de grond houdt rechtstreeks verband met de verscheidenheid aan bestaande planten en bomen en omgekeerd.

Het afbraakproces is afhankelijk van de interactie van een aantal factoren, zoals de levende wezens in de grond, de vochtigheid en de pH van de grond (mate van verzuring). De groene bedekking van de grond en de aanwezigheid van bomen zijn van fundamenteel belang voor het vasthouden van water in de bodem.

Wortels

Wortels spelen een essentiële rol bij de bestrijding van bodemerosie en het vasthouden van de belangrijke voedingsstoffen en mineralen.

Een gezonde bodem functioneert ook als waterreservoir, waardoor water langzaam vrijkomt en rivieren en beken het hele jaar door water hebben. De pH van de grond beïnvloedt rechtstreeks de opnamecapaciteit van de wortels en ook de competentie en gezondheid van de microorganismen die erin leven. Daarom is de zuurgraad van grote invloed op de productiviteit, de vruchtbaarheid, de rentabiliteit en de kwaliteit van de verkregen producten (bomen, voeding of andere).

Verscheidenheid is cruciaal

Wanneer de bodem in evenwicht is, werkt alles in symbiose om de plant te voorzien van wat hij nodig heeft. Hoe groter de diversiteit van de planten, hoe groter hun vermogen om zichzelf te beschermen en gezond te groeien. Verscheidenheid is cruciaal. Of het nu gaat om de verscheidenheid aan voedsel dat wordt geproduceerd, het verschil in de voedingsstoffen die in de grond worden opgenomen en afgegeven (niet leidend tot voedseltekorten in een monocultuur), de rijkdom aan biodiversiteit die het oplevert of de bescherming tegen ongedierte.

De bodem is een hulpbron die zeer langzaam wordt gevormd, ongeveer 1 cm per 100 jaar, maar in een paar jaar kan worden aangetast. Binnen een menselijk leven is de bodem dus een niet-hernieuwbare natuurlijke hulpbron en een onvervangbaar kapitaal. Bij “Plant een Boom” doen we ons best om de nieuwe planten aan te passen aan het klimaat, de regio en de verschillende grondsoorten, waarbij we altijd kiezen voor een zo groot mogelijke diversiteit aan soorten. Er is geen bodem zonder bos, maar er is ook geen bos zonder gezonde bodem.

Auteur:
Susana Eugénio, landbouwkundig ingenieur bij het bedrijf Ecossistemasol Lda, voorheen bij de afdeling aanleg van groene ruimtes en momenteel bij de afdeling tuinonderhoud.

Bron: Blik op Portugal, december 2022