Bent u van plan om zich te vestigen in Portugal? Emigreren vanuit België of Nederland? Of misschien woont u (of uw partner) al hier en u vindt het tijd worden om aan het werk te gaan? U weet waarschijnlijk al dat Portugal een prachtig land is, met aardige mensen en een fantastisch klimaat. In Portugal is bovendien nog ruimte te vinden, met een oppervlakte van 92,212 km² en ongeveer 11 miljoen inwoners. In België wonen net zoveel mensen op een derde van de oppervlakte, in Nederland woont men met 17 miljoen mensen op minder dan de helft van de oppervlakte. Portugal is sinds 1986 lid van de Europese Unie en voert de Euro als valuta.

Werk zoeken als ‘werkloze’

Als werkloze hebt u het recht om gedurende ‘een redelijke periode’ in Portugal te verblijven om er werk te zoeken. Er is geen Europese definitie van het begrip ‘redelijke periode’. De meeste lidstaten gaan uit van een periode van zes maanden. Sommige lidstaten gaan echter uit van drie maanden. Voor de exacte duur van de periode waarin u op zoek kunt zijn naar werk in Portugal, kunt u het best contact opnemen met de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Na deze termijn hoeft u het land niet te verlaten zolang u kunt aantonen dat u serieus op zoek bent naar werk en een reële kans hebt om een baan te vinden (bv. wanneer u nog sollicitatiegesprekken moet voeren of tests moet afleggen). U kunt u voor het door u gewenste werk inschrijven bij het ‘Instituto do Emprego e Formação Profissional’ (zie eerder). Deze dienst moet u dezelfde hulp bieden als de nationale werkzoekenden, zonder dat enige verblijfsvoorwaarde kan worden opgelegd.

Overigens, iedereen die werk zoekt (en iedereen die in een andere lidstaat dan zijn land van herkomst werk heeft gevonden) kan een beroep doen op Eures. Dit net is door de Europese Commissie samen met de openbare diensten voor de arbeidsvoorziening van de lidstaten opgericht en bestaat uit 450 Euroadviseurs die over de hele Europese Economische Ruimte zijn verspreid. De Euroadviseurs, die voorlichting en advies geven en bij de plaatsing helpen, zijn bereikbaar via de diensten voor arbeidsvoorziening. Website: (http://europa.eu.int/eures).

Uw werkloosheidsuitkering meenemen
Heeft u een werkloosheidsuitkering in Nederland of België op het moment dat u werk zoekt in Portugal, dan kunt u die onder bepaalde voorwaarden blijven ontvangen.

U kunt nog minstens 3 maanden uw werkloosheidsuitkering blijven ontvangen uit het land waar u het laatst heeft gewerkt. Die termijn kan worden verlengd tot maximaal 6 maanden, maar dat hangt af van uw uitkeringsinstantie. Dit geldt alleen als u:

– volledig werkloos bent (niet gedeeltelijk of tijdelijk) en
– recht hebt op een werkloosheidsuitkering in het land waar u werkloos werd.
Voordat u vertrekt, moet u:
– ten minste 4 weken geregistreerd staan als werkloze werkzoekende bij de dienst voor arbeidsvoorziening in het land waar u werkloos werd (er zijn uitzonderingen mogelijk)
– een U2-formulier (voorheen E 303-formulier), d.w.z. goedkeuring om uw werkloosheidsuitkering mee te nemen, aanvragen bij uw nationale dienst voor arbeidsvoorziening.
Deze toestemming geldt slechts voor één land. Als u uw werkloosheidsuitkering naar een ander land wilt meenemen, moet u daarvoor opnieuw een U2-formulier aanvragen. Vraag uw arbeidsbureau of u terug naar huis moet om deze nieuwe toestemming aan te vragen, of dat u dit op afstand kunt doen.

Bij aankomst in Portugal moet u:
– zich als werkzoekende inschrijven bij het IEFP binnen 7 dagen vanaf de datum waarop u niet meer beschikbaar bent voor werk in het land waaruit u bent vertrokken.
– uw U2-formulier (voorheen E303-formulier) indienen bij de inschrijving
– toestemmen in controles die worden uitgevoerd bij ontvangers van een werkloosheidsuitkering in Portugal, alsof u uw werkloosheidsuitkering van Portugal zou ontvangen.

We raden u aan om informatie in te winnen over uw rechten en plichten als werkzoekende in Portugal. Deze kunnen erg verschillen van die in het land waar u werkloos werd.
U blijft hetzelfde bedrag ontvangen, rechtstreeks op uw bankrekening in het land waar u werkloos werd.

Als u uw recht op een werkloosheidsuitkering wilt behouden, zorg er dan voor dat u terugkeert naar het land dat uw uitkering betaalt, uiterlijk op de dag dat uw recht op uitkering vervalt.

Als u meer dan 3 maanden in het buitenland wilt blijven, moet u een verlenging aanvragen bij het IEFP: ze kunnen de termijn verlengen tot 6 maanden. Ze kunnen u vragen:
– te bewijzen dat u de eerste 3 maanden naar werk heeft gezocht
– te bewijzen dat u tijdens die verlenging meer kans heeft op werk in Portugal dan in eigen land
– informatie te verstrekken over vacatures op de arbeidsmarkt van Portugal

Vraag de verlenging zo vroeg mogelijk aan, maar in ieder geval vóór het einde van de oorspronkelijke periode van drie maanden.


 

Dit artikel bestaat uit 5 delen:

01 Rechten
02 Werk zoeken
03 Werk zoeken als ‘werkloze’
04 U heeft een baan!
05 Zelfstandige