Het IMT heeft een nieuw platform gelanceerd waarmee bestuurders informatie kunnen raadplegen over hun rijbewijs. Maak kennis met het portaal “Mijn Rijbewijs” (A minha Carta de Condução)

Het Instituut voor Mobiliteit en Transport (IMT) heeft het platform “Mijn Rijbewijs” gecreëerd om het raadplegen van de geldigheid van rijbewijzen te vergemakkelijken. Volgens het IMT stelt dit platform “bestuurders in staat om de geldigheid van elk van de categorieën die zijn vermeld op het rijbewijs te controleren, geeft het aan wanneer ze moeten beginnen met vernieuwen en stelt het hen in staat om het vernieuwingsproces onmiddellijk te starten”. Er zijn plannen om in de toekomst nieuwe functies toe te voegen.

Mijn Rijbewijs – Hoe werkt het?

Het platform is beschikbaar op aminhacartadeconducao.imt-ip.pt. Om de gegevens met betrekking tot uw rijbewijs te raadplegen, moet u zich op het platform authenticeren via de Digitale Mobiele Sleutel (chave digital) of de Identiteitskaart.

Na het inloggen op het platform kunt u het volgende raadplegen:

  • Geldigheid van het rijbewijs
  • Persoonlijke gegevens
  • Rijbewijsgegevens
  • Begindatum en einddatum van de geldigheid per categorie

Volgens het IMT zijn nieuwe functionaliteiten gepland, zoals bijvoorbeeld:

  • Het controleren van het aantal punten op het rijbewijs (in samenwerking met de Nationale Autoriteit voor Verkeersveiligheid);
  • Het aanvragen van een certificaat van authenticiteit van het rijbewijs voor het omwisselen van een rijbewijs in het buitenland.

Dit platform is gelanceerd op de dag waarop Decreet nr. 63/2023 van 31 juli van kracht werd, dat het Buitengewoon Rijbewijsvernieuwingsregime instelt. Kort samengevat stelt dit regime houders van een rijbewijs dat meer dan twee jaar wettelijk is verlopen in staat om te vernieuwen zonder een speciaal examen af te leggen.

Rijbewijsvernieuwing – IMT stuurt waarschuwingen

Het Instituut voor Mobiliteit en Transport (IMT) is in 2022 gestart met een nieuwe dienst voor directe communicatie met bestuurders wiens rijbewijzen zijn verlopen of binnenkort zullen verlopen. In de praktijk ontvangen bestuurders de waarschuwing via e-mail, sms of per post. Na ontvangst van de waarschuwing dient de bestuurder de aangegeven instructies op te volgen.