Als je na 1 januari 2021 een auto hebt gekocht in een ander EU-land, kun je recht hebben op een teruggaaf van de belastingdienst.

Het gaat om de manier waarop de korting op de motorrijtuigenbelasting (ISV – imposto sobre veículos) wordt berekend voor tweedehandsauto’s die uit andere EU-landen worden geïmporteerd. Deze korting omvat een cilinderinhoudscomponent en een milieucomponent.

Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU) is, krachtens het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, van mening dat de kortingsschaal voor beide componenten gelijk moet zijn.

De Portugese Belastingdienst past echter verschillende tabellen toe, met lagere kortingen voor de milieucomponent. Als gevolg daarvan is de uiteindelijk te betalen belasting hoger.

Volgens het HvJEU ontmoedigt Portugal daarmee de import van tweedehandsvoertuigen en begunstigt het de verkoop van binnenlandse tweedehandsauto’s. Terugbetaling van de te veel betaalde belasting vindt niet automatisch plaats.

Elke belastingbetaler die ISV heeft betaald op een auto die is geïmporteerd uit de Europese Unie in de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024, kan een klacht indienen bij de belastingdienst en om terugbetaling van de te veel betaalde belasting vragen, ook via de website.

Log in op de website van de belastingdienst (portaldasfinanças.gov.pt).

Ga naar ‘Todos os Serviços’ > ‘Contencioso Administrativo e Judicial’ > ‘Entrega de Contencioso Administrativo’. Selecteer onder ‘Tipo de documento aplicacional’, ‘Instauração Processo – Reclamação graciosa’. Je kan ook een papieren verzoek indienen bij een belastingkantoor.

Verzoeken om terugbetaling kunnen alleen worden ingediend binnen vier jaar na de betalingsdatum van de accijns.

Bron: Blik op Portugal, maart 2024