Heb je een vergunning nodig om te vissen in Portugal?

Wie droomt er niet van? Met je eigen boot het water op en vervolgens je hengel uitgooien om een visje te vangen. Daarna vaar je naar dat idyllisch verlaten strand en maak je de visjes klaar op je eigen open vuur.

In Portugal is dat allemaal geen probleem, mits je de juiste vergunningen hebt. Want ook in dit vrije land is een vaar- en visvergunning noodzakelijk om te vissen in Portugal. Die moet je dus wel eerst zien te halen…

Hoe een Portugees vaarbewijs halen?

Als je een passie hebt voor water, boten en jetski’s, heb je je waarschijnlijk al afgevraagd hoe je in Portugal je vaarbewijs kunt halen.

Net zoals een bestuurder op de weg voorwaarden en noodzakelijke documenten heeft om deze voertuigen te besturen, vereist een boot ook de juiste opleiding. Als je geïnteresseerd bent in avonturen op volle zee en daarbuiten, lees dan hier hoe je je vaarbewijs als matroos of recreatievaarder kunt halen.

Als je nog nooit een wateropleiding hebt gevolgd, moet je een cursus volgen bij het Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) en deze met succes afronden in een van de erkende opleidingsinstellingen voor recreatievaarders. Na het slagen voor het examen worden de vergunningen afgegeven door het DGRM. Als je ooit al eens bent opgeleid tot marineofficier, koopvaardijofficier of student bent geweest aan een zeevaartschool, kan je een gelijkwaardigheidsverklaring aanvragen en het examen overslaan.

Om je in te schrijven heb je een inschrijvingsformulier nodig en een certificaat dat je kan zwemmen en roeien (afgegeven door de school), een geautoriseerde fotokopie van een identiteits- of burgerkaart, pasfoto, medische verklaring en onderwijsdiploma. Gewoonlijk omvatten de cursussen voor een vaarbewijs onderwerpen als de soorten boten of pleziervaartuigen die kunnen worden bestuurd, hun technische specificaties, zeemanschap, navigatieregels volgens RIEAM en IALA (International Regulations for Preventing Collisions at Sea en International Association for Marine Signals), getijdenstudies, informatie over ankers en ligplaatsen, bootmanoeuvres en veiligheid op zee en eerste hulp.

Ook de geldende nationale wetgeving wordt altijd bestudeerd. Opleidingen duren gemiddeld 3 tot 5 weken, afhankelijk van de organisatie waar je je vaarbewijs wilt halen. Er zijn normaal gesproken 20 uur theorielessen en 10 uur praktijklessen. De prijzen voor de vergunning liggen meestal rond de 250 tot 350 euro.

Bevoegdheden van elke categorie vaarbewijzen

Het vaarbewijs zelf kent enkele beperkingen, en net als bij auto’s bijvoorbeeld is het afhankelijk van de leeftijd van de houders, de af te leggen afstanden en het vermogen van de boot.

Marinheiro Júnior (Junior matroos)

Dit geeft de houder het recht een pleziervaartuig met een lengte van maximaal 6 m en een geïnstalleerd vermogen van maximaal 4,5 kW overdag te navigeren tot een maximumafstand van één mijl vanaf de laagwaterlijn en drie mijl vanaf elke haven.

Marinheiro (Matroos)

Machtigt de houder tot het voeren van het bevel over een pleziervaartuig bij dagvaart op een afstand van maximaal drie mijl van de kust en tien mijl van een haven, met de volgende beperkingen:

  • Van 16 tot 18 jaar, pleziervaartuig met een lengte tot 6 m met een geïnstalleerd vermogen tot 22,5 kW, jetski’s en gemotoriseerde surfplanken ongeacht hun vermogen;
  • Ouder dan 18 jaar, pleziervaartuig met een lengte tot 12 m, met een geïnstalleerd vermogen dat overeenstemt met zijn certificering.

Patrão Local (Lokale kapitein)

Stelt de houder van het pleziervaartuig in staat binnen het zicht van de kust te varen tot een maximale afstand van 25 mijl van een haven en 6 mijl van de kust. Patrão de Costa (Kustkapitein) Stelt de houder van het pleziervaartuig in staat te varen tot een afstand van maximaal 40 mijl uit de kust.

Patrão de Alto Mar (Zeekapitein)

Stelt de houder tot het voeren van het bevel over een pleziervaartuig in staat te navigeren zonder gebiedsbeperking.

Vissen in Portugal met een Portugese Vispas

Als het om digitalisatie gaat, loopt Portugal regelmatig voor de (Europese) troepen uit. Dit geldt ook voor de Portugese visvergunning. Onder de voorwaarden van Wetsbesluit nr. 14/2014 heeft het DGRM een oplossing ontwikkeld waardoor houders van vergunningen voor recreatievisserij geen papieren visvergunning meer bij zich hoeven te dragen.

De vergunning om te vissen in Portugal bestaat sinds 2014 uit een registratie op de DGRM-gegevensbank, die te allen tijde per SMS kan worden geraadpleegd. In het geval van vergunningen die via het Bmarportaal worden afgegeven, wordt er geen sms verstuurd; in dat geval wordt een document afgegeven dat kan worden afgedrukt of voor controledoeleinden naar elke smartphone kan worden overgebracht.

Recreatieve visvergunningen kunnen worden verkregen:

  • Bij elke geldautomaat (alleen voor burgers met een Portugese bankkaart);
  • Aan het loket van het hoofdkantoor van DGRM in Lissabon (voor nationale en buitenlandse burgers);
  • Bij de loketten van de Regionale Directoraten voor Landbouw en Visserij van het noorden (DRAP Norte), centrum (DRAP Centro), Lissabon en de Taagvallei (DRAP LVT), Alentejo (DRAP Alentejo) en Algarve (DRAP Algarve) (voor nationale en buitenlandse burgers);
  • Via de website www.bmar.pt (beschikbaar voor niet-ingezeten nationale burgers of buitenlanders, met betaling via bankoverschrijving) – via deze website kan je ook een groepsvergunning krijgen.

Om via de Multibanco-automaat een recreatieve visvergunning te verkrijgen, heb je de identiteitskaart/burgerkaart van de vergunninghouder nodig (de registratie van het desbetreffende nummer is verplicht). De vergunning kan worden afgegeven aan de ATM-kaarthouder, of hij/zij kan een vergunning voor recreatievisserij aanvragen voor een derde, mits hij/zij over het desbetreffende ID-nummer beschikt. Voor de afgifte van de vergunning moet je, nadat je de kaart en de desbetreffende code hebt ingevoerd, de volgende opties kiezen:

1 – Pagamentos e Outros Serviços

2 – Estado e Setor Público

3 – Licenciamento de Pesca Lúdica

4 – Pesca Águas Marítimas e Salobras

en volg dan de instructies om de gewenste vergunning te verkrijgen om te vissen in Portugal. Met beide vergunningen op zak kan je dan het wat er op en je visje vangen. Welkom in Portugal, waterland…

Dit artikel stond in de Blik op Portugal, mei 2023
Auteur: Sabine Seys

Blik op Portugal is het maandblad van de NCA Portugal, de Nederlandse Vereniging in Portugal

Mocht je trouwens na het lezen van dit artikel het vissen aan anderen overlaten, maar wel een lekker harinkje zou willen eten? Kom dan naar de NCA Haringparty 2 juli.