Waterbesparende maatregelen aangekondigd voor Lagoa

Op 29 februari 2024 publiceerde de gemeente Lagoa een bericht waarin staat dat ze een raamwerk van responsmaatregelen op de ernstige droogte in de Algarve hebben goedgekeurd.

Bron The Portugal News, 5 maart 2024

waterbesparing

Waterbesparing in de Algarve

De maatregelen, die gericht zijn op “grotere besparingen en rationalisatie van de waterreserves”, maken deel uit van de resolutie die in februari door de Ministerraad is goedgekeurd “om de duurzaamheid van het water op de korte en middellange termijn te helpen handhaven” in de regio, benadrukte de gemeente.

De locoburgemeester van Lagoa, Anabela Simão Correia Rocha, hield rekening met de resolutie van de Ministerraad nr. 26-A/2024 die op 20 februari werd gepubliceerd en kondigde aan dat vanaf de datum van publicatie van de maatregelen, namelijk 29 februari 2024, het volgende uitdrukkelijk verboden is:

  • Het gebruik van water uit het openbare netwerk of drinkwater gewonnen uit andere natuurlijke waterbronnen voor het besproeien van tuinen en gazons op particulier terrein, behoudens de uitzonderingen die nodig zijn om het voortbestaan van bomen of monumentale natuur te garanderen.
  • Het wassen van vloeren, patio’s, muren en daken met water uit het openbare net of met water gewonnen uit andere natuurlijke bronnen.
  • Het gebruik, tussen 1 juni en 30 september 2024, van water uit het openbare net voor het wassen van (lichte of zware) voertuigen, motorfietsen, vierwielers, scooters en dergelijke, tenzij dit gebeurt in inrichtingen met een vergunning voor commerciële activiteiten en die beschikken over waterrecirculatiesystemen; het gebruik van sponzen en emmers buiten commerciële inrichtingen.

Screenshot 2024 03 04 at 16.26.53 003Credits: Afbeelding meegeleverd; Auteur: cm-lagoa;

Boetes bij niet-naleving van waterbesparing in Lagoa

Bovendien vormt de niet-naleving van bevelen of wettige bevelen van de bevoegde autoriteiten, d.w.z. de gemeentelijke inspectiediensten, die worden uitgevoerd in strijd met en tijdens de geldigheid van de bovengenoemde verboden, een administratieve overtreding krachtens artikel 41 van de bovengenoemde resolutie nr. Tussen 6.000,00 euro en 36.000,00 euro in het geval van een rechtspersoon, in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 22.2 en 22.3, (Kaderwet milieudelicten), zoals momenteel van kracht.

Noodzakelijk waterbeheer

De gemeente Lagoa schrijft: “We zijn ons ervan bewust dat waterbeheer een noodzaak is om te overleven in de Algarve, waar deze bron steeds schaarser wordt. De gemeente Lagoa heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke financiële inspanning geleverd om leidingen in het waterleidingnetwerk te vervangen.

De gemeente Lagoa maakte gebruik van de PRR om 11 meet- en regelzones te installeren in de parochie Porches, met een investering van 600 duizend euro, en installeert momenteel nog eens 47 ZMC’s, met een investering van 1 miljoen en zevenhonderdduizend euro.

Met deze interventie wordt het hele grondgebied van Lagoa gedekt door dit systeem dat het mogelijk maakt om waterbreuken op te sporen, zelfs degene die niet zichtbaar zijn aan de oppervlakte, door te detecteren waar sprake is van abnormale druk in de leiding, waardoor een groter risico op breuken ontstaat.

Vervanging van waterleidingen

De voortdurende vervanging van leidingen, die wordt voortgezet met de vernieuwing van drie van de belangrijkste leidingen in de komende weken, levert nu al resultaten op: van 2022 tot 2023 daalden de werkelijke waterverliezen met 6%, een efficiëntie-indicator die de gemeente verwacht te blijven verbeteren met de lopende en voor dit jaar geplande werkzaamheden. Naast deze gegevens, dankzij de inspanningen van de gemeente en Lagoenses, was Lagoa de gemeente in de Algarve met de grootste vermindering van het waterverbruik in de stedelijke sector, in het jaar 2023, vergeleken met het jaar 2022.

Portuguese official letterCredits: Aangeleverde afbeelding; Auteur: https://www.cm-lagoa.pt/;

Waterbesparing andere gemeentes

Dit is de inzet van de gemeente Lagoa en alle Lagoenses, om te blijven werken aan het behoud van zo’n kostbaar goed voor en voor iedereen, van vitaal belang voor het leven.”

Het gemeentebestuur van Faro heeft het gebruik van openbaar water voor het besproeien van openbaar groen opgeschort en heeft sierfonteinen, voetbaden en douches in badzones gesloten om de droogte in de Algarve te bestrijden, kondigde de gemeente aan.

Verwacht wordt dat andere gemeenten dit voorbeeld zullen volgen, wat nog moet worden aangekondigd.

Ga voor meer informatie naar www.cm-lagoa.pt.

Eerder verschenen artikelen over waterbesparing in de algarve

 

2024-03-07T10:59:50+00:007 maart 2024|Nieuws, Portugal|0 Reacties
Ga naar de bovenkant