Ergste droogte ooit, rampenplan voor waterbesparing in de Algarve in werking

Prioriteit ligt bij menselijk gebruik en landbouwsector.

De voorzitter van Algarve Toerisme heeft zijn overtuiging uitgesproken dat de sector in staat zal zijn om het waterverbruik dit jaar met 15% te verminderen, wat de regering naar verwachting zal voorschrijven als maatregel tegen de droogte in de regio.

“Ik ben ervan overtuigd dat de [Algarve toeristische] sector een antwoord zal geven dat voldoet aan de doelen die de regering heeft gesteld”, zei André Gomes tegen het agentschap Lusa.

Waterbesparing in de Algarve

Het Portugese Milieuagentschap(APA) zou regels moeten voorstellen om het waterverbruik in de Algarve met 70% te verminderen voor de landbouwsector en met 15% voor stedelijke consumenten, onthulde de voorzitter van de Intergemeentelijke Gemeenschap, António Miguel Pina.

“Alle sectoren zijn relevant, maar in feite zal de landbouw de grootste gevolgen van de maatregel ondervinden”, erkende André Gomes.

De verantwoordelijke voor Algarve Toerisme benadrukte dat alle subsectoren die te maken hebben met toerisme “de afgelopen jaren hun werk hebben gedaan en maatregelen zullen blijven nemen om het waterverbruik te verminderen”.

Waterbesparing bij golfbanen in de Algarve

Met betrekking tot de golfbanen, die normaal gesproken worden geassocieerd met een groot waterverbruik, zei André Gomes dat deze afgelopen juli al met 40% zijn gekort, maar hij verzekerde dat de investeringen van de afgelopen jaren een vermindering van het waterverbruik mogelijk zullen blijven maken.

Waterproductiesystemen voor hergebruik

De voorzitter van Algarve Toerisme verklaarde dat er momenteel vier golfbanen zijn aangesloten op waterproductiesystemen voor hergebruik (ApR) en de verwachting is dat dit aantal zal stijgen naar 12 in 2027 en naar 32 in 2030.

Golfbanen maken ook steeds meer gebruik van planten die zijn aangepast aan waterschaarste, met systemen om alleen water te geven wat strikt noodzakelijk is en in de vereiste hoeveelheid, naast andere maatregelen die zijn geïmplementeerd, zoals water geven dat uitsluitend ‘s nachts wordt uitgevoerd.

De subsector accommodatie (hotels en lokale accommodatie) heeft volgens André Gomes ook zijn “huiswerk” gedaan en de afgelopen 2-3 jaar waterefficiëntiemaatregelen genomen, zoals bijvoorbeeld de installatie van debietverminderaars in kranen of de vermindering van geïrrigeerde gebieden.

Waterbesparing in de toeristensector

“We hebben ook steeds meer toeristen die verantwoordelijker zijn en zich bewust zijn van de noodzaak om water te besparen”, zei de verantwoordelijke voor het toerisme in de Algarve.

André Gomes herinnerde eraan dat het probleem van het watertekort in de Algarve “een realiteit is waar de regio al lange tijd mee te maken heeft” en prees het feit dat de kwestie wordt besproken met de “betrokkenheid” van alle sectoren en “tussen alle entiteiten” in de regio.

Rampenplan voor waterbesparing in de Algarve

“Deze vooraankondiging van de maatregelen” die moeten worden genomen is geen verrassing, zei de voorzitter van Algarve Toerisme.

APA hoopt deze maand een rampenplan te presenteren met nieuwe regels voor het waterverbruik in de Algarve, die de ergste droogte ooit doormaakt.

José Pimenta Machado, vicevoorzitter van APA, gaf maandag toe dat het rampenplan de landbouw meer zal straffen, maar de quota’s zijn nog niet vastgesteld en zullen worden gecoördineerd met lokale actoren.

Ergste droogte ooit in de Algarve

“Dit jaar maken we in de Algarve de ergste droogte ooit mee, we hebben ons nog nooit in deze situatie bevonden, met de laagste niveaus van reservoirreserves ooit en hetzelfde in grondwater”, een “gevolg van tien jaar droogte” dat aanhield, zei Pimenta Machado.

Prioriteit bij landbouw en menselijk gebruik

“De prioriteit ligt bij menselijk gebruik en de landbouw zal een grotere knip krijgen”, voegde Pimenta Machado eraan toe.

De zes stuwmeren in de Algarve staan op 25% van hun capaciteit, 20 procentpunten minder dan in dezelfde periode vorig jaar, met in totaal 90 kubieke hectometer minder water.

Maatregelen om droogte in de Algarve te bestrijden

Enkele van de geplande maatregelen om de droogte in de regio te bestrijden zijn het drinkbaar maken van zeewater, door middel van de eerste grote ontziltingsinstallatie voor het gebied rond Albufeira, met een capaciteit van 16 miljoen kubieke meter, en de overheveling in Sotavento, met een verbinding tussen de Pomarão en de Guadiana.

Bron: The Portugal News, januari 2024

De NCA Portugal is een vereniging voor Vlamingen en Nederlanders in Portugal.