Schenking in Portugal

Met de goedkeuring van wet 39-A/2005 van 29 juli zijn donaties in contanten onderworpen aan belasting, maar niet altijd. Zo bepaalt het Wetboek over Zegelrecht (CIS) dat overdrachten van geldwaarden, ook als ze op bankrekeningen zijn gestort, zijn onderworpen aan zegelbelasting.

Gift in Portugal

Giften in contanten of in natura, gedaan voor maatschappelijke doeleinden, tot een bedrag van € 500 worden uitgesloten van belastingheffing.

Schenking vrijgesteld?

Schenkingen aan echtgenoten, afstammelingen en voorouders worden vrijgesteld van zegelrecht, ongeacht het bedrag. Een gift van je ouders is dus (nog steeds) belastingvrij.

 

Bron: blik op Portugal maart 2022